Visa mer
Farligt avfall

Vi levererar FN avfallsbehållare certifierade (UN 3291, förpackningsgrupp 2 och 3) samt nål lådor för sjukhus / sjukvården.

Behållarna levereras med lock som med lim och låsstift håller behållaren förseglade när locket pressas på det.

Farligt avfall

Ändamålsenliga lösningar för stickande, skärande, biologiskt och smittande avfall.

Sortiment / Farligt avfall

F.H. HANSEN AB, SÖDRA AGNEGATAN 24, 112 29 STOCKHOLM | +46(0)8 651 30 80 | FAX: +46(0)8 651 36 38 | INFO@FH-HANSEN.SE