Mått 100 ml - 1 liter
Olika förslutningslösningar
Går att få i flera olika färger.​
Finns i modellerna Pharma och Sirup
Mått 250 ml - 1 liter
Går att få i flera olika färger.​
Olika förslutningslösningar
Mått 50 ml - 10 liter
Olika förslutningslösningar
​Mått 25 ml - 10 liter
Mått 50 cl - 1 liter
Vi kan ta fram speciallösningar för ert ändamål
Visa mer
PET Behållare

Behållare av PET är okrossbara samt finns i många modeller och färger

det ger en högkvalitativ produkt på hyllan och är är lätta att fylla i befintliga produktionslinjer samt är lätt att hitta en passande förslutningslösning till.

Sortiment / PET

F.H. HANSEN AB, SÖDRA AGNEGATAN 24, 112 29 STOCKHOLM | +46(0)8 651 30 80 | FAX: +46(0)8 651 36 38 | INFO@FH-HANSEN.SE