top of page
Vi kan material

Med rätt materialval för varje produkt har plasten ett mycket brett användningsområde och vakuumformning är en mycket lämplig teknik för produktion av lätta, starka, hållbara detaljer. Vi samarbetar med stora materialleverantörer och kan därför erbjuda innovativa lösningar när det gäller materialval och produktutveckling. God materialkunskap är grunden i all produktion. Här nedan listar vi materialen vi jobbar med.

HDPE (polyeten med hög densitet)

HDPE-plast har flera tillämpningar, inklusive förpackningar för livsmedel (mjölk och snacks, till exempel) och rengöringsmedel. Det används också för rördelar, brickor och gångjärn.

Behandling

högdensitetspolyeten plaster är lämpliga för flera tillverkningsprocesser inklusive formsprutning, strängsprutning och formblåsning.

Egenskaper

HDPE-plast är resistent mot syror, baser, alkohol och vegetabiliska oljor, samt är slagtåliga. Det är också resistent mot ihållande värme på cirka 110 grader Celsius.

Nackdelar

högdensitetspolyeten plast har dålig motståndskraft mot UV (ultraviolett ljus). HDPE inte biologiskt inte i deponi inställningar, inte heller kan komposteras.

Återvinning

HDPE är ett återvinningsbart material och är faller under nr 2 i plast harts koden. Återvunnen HDPE används i lastpallar, avloppsledningar och förpackning.

 

 

PET Polyetentereftalan

Sedan upptäckten 1941, har polyesterpolymerers egenskaper blivit väletablerade inom fiber-, förpackning- och konstruktions-plastindustrin, tack vare dess höga prestanda. PET tillverkas av en högspecificerad kristalliserbar termoplastpolymer. Polymeren har ett stort antal egenskaper anpassade för produktionen av snabbt formbara, värmeresistiva högprecisionskomponenter och högkvalitativa kommersiella produkter. PET finns i transparenta och färgade kvaliteter.

 

Fördelar

Bland PET:s tekniska fördelar kan bl.a. nämnas en utmärkt slagtålighet och styvhet. Mycket snabb formcykeltid och goda djupdragningsegenskaper med jämn väggtjocklek. Stort användningsområde (-40° till +65°). Mycket god resistens mot kemikalier, lösningar, rengöringsmedel, oljor och fetter etc. Hög resistens mot spänningssprickbildning och crazing.

 

PET har en mängd kommersiella fördelar. Estetiskt tilltalande; hög glans, högtransparens eller färgjämnhet och kan lätt printas och dekoreras utan förbehandling. Mångsidiga tekniska prestanda och är fullt återvinningsbar.

 

Användningsområden

Sedan dess introduktion på marknaden, har PET blivit framgångsrikt utvärderad i så olika applikationer som sanitetsartiklar (badkar, duschkabiner), detaljhandeln, fordon (även husvagnar), telefonkiosker, busskurer m.m. PET är lämplig för livsmedels-och medicinska applikationer samt för gammastrålningssterilisation.

PE Polyeten

Polyeten tillhör gruppen olefinplaster. 

PE främställs enligt två metoder, vilket ger en produkt med antingen hög densitet (HDeten) eller låg densitet (LD-eten). Vanligast är HD-typen, då de mekaniska egenskaperna förbättras med stigande molekylvikt. Naturfärgen är vit/färglös, infärgningsmöjligheterna är obegränsade. Polyeten går att få som ”regenererat”, återanvänt material.

 

Fördelar

De elektriska egenskaperna för PE är goda, liksom slagsegheten. Det är beständigt mot syror och lut samt svaga lösningsmedel. Materialet är köldtåligt och okänsligt för fukt. Polyeten kan användas i kontakt med livsmedel.

 

Begränsningar

De mekaniska egenskaperna är starkt temperaturberoende.
Längdutvidgningskoefficienten och formkrympningen är hög.
Polyeten tål inte UV-strålning, såvida den inte är svartfärgad.
Oxiderande syror och halogener angriper plasten. Materialet är svårt att limma och förse med text utan föregående ytbehandling.

 

Användningsområde

Polyeten används bl.a. till glidlister, lager, pumphus, medbringare, hinkar och kärl, flaskor, kabelisolering, rör, förpackningsfilm och bensintankar.

Farligt gods

Farligt gods är en samlingsgrupp för ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, djur, miljö och egendom.

UN-godkänt material som har mycket god hållfasthet och slagtålighet. Tål lösningsmedel, t ex alkohol, bensin och diesel. Tål temperaturer mellan ca 70°C och -40°C. Luktfritt, men kan ta lukt av starkt luktande ämnen. Livsmedelsgodkänd och innehåller ej några tungmetaller. Tillverkad av etenplast vilket kan återanvändas eller återvinnas som plastmaterial eller energi med minsta möjliga miljöpåverkan. Produkten är typgodkända av Nordisk Emballasje Testing (NET) för förvaring och transport av farligt gods. Regler för hur transporterna skall ske och vilken beskaffenhet emballaget skall ha finns i särskilda regelverk. Till grund för dessa finns FN-rekommendationer.

bottom of page